Terminsprogram finns på varje avdelnings sida.

För länge sen kallades åldersgrupperna miniorer, juniorer, seniorer etc. Numera heter det Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.

Spårare

Spårare är man i tvåan och trean, dvs 8-9 år. Vi har två spåraravdelningar:
Skogsfåglarna, som träffas på måndagar.
Svamparna, som träffas på tisdagar.

Upptäckare

Upptäckare är man i fyran och femman, dvs 10-11 år. Vi har två upptäckaravdelningar:
Vättarna, som träffas på onsdagar.
Trädet, som träffas på torsdagar.

Äventyrare

Äventyrare är man i sexan, sjuan och åttan, dvs 12-14 år. Äventyraravdelningar träffas på torsdagar och heter Spanare  och Spejare

Utmanare

Utmanare är man i nian och gymnasiet, dvs 15-18 år. Vi har en utmanaravdelning som heter Yutang.

Rover

Roverscout är man när man är vuxen. Bikupan har funnits i många år. Sedan 2014 finns roveravdelningen Kosmos för unga vuxna.

 

 

Vikingahajk med Spårare.