Jamboree 2022 Jamboree 2022

I sommar åker vi på Jamboree22

Jamboree22 är mötesplatsen för alla svenska scouter – scouternas egen festival! Jamboree22 är ett stort, nationellt läger där vi samlar hela den svenska scoutrörelsen och inbjudna gäster, både från Sverige och internationellt. Tillsammans utvecklar vi oss själva, varandra och världen.

När?

30:e juli 2022 till och med  6:e augusti 2022.
Närmare tider för avfärd, ankomst samt hemkomst kommer att skickas ut i kommande lägerbrev.

Var?

I Norra Åsum utanför Kristianstad i Skåne.

Vem?

De som åker på denna Jamboree är Vättar, Träd, Spanare-Spejare samt Yutang.

Anmälan:

Anmälan är nu stängd.

Betalning:

Betalning görs direkt till kårens bankgiro: 5043-1790. Ange namn på den person denna betalning avser. OBS! Inget inbetalningskort skickas ut.

Kostnad:

Kostnaden för Jamboree är 3700 kr och därtill kommer 250 kr för sen anmälan, dvs totalt 3950 kr för en deltagande scout. Avgiften inkluderar transport, boende, mat och aktiviteter.

Vuxna deltagare betalar 2850 kr och därtill kommer 250 kr för sen anmälan, dvs totalt 3100 kr. Avgiften inkluderar transport, boende, mat och aktiviteter.

Enskilda scouter kan ansöka om ett lägerbidrag och eventuellt få en lägre avgift. Hör av er till er ledare om det är aktuellt.

Transport:

Vi håller just nu på att planera transporten som bäst.

Inkvartering:

Vi bor i kårens fina sexmannatält.

Packning:

Packlistor finns här.

Frågor?

Många frågor kommer att besvaras i lägerbrevet men annars kan man även vända sig till sin ledare. Mer information från Jamboree22 finns på sajten https://www.scouterna.se/jamboree22/