Scouter och funktionärer är medlemmar i kåren. Kontakta köansvariga om dina uppgifter är felaktiga.

Hur blir man medlem?

Gå till den här sidan och skicka in en intresseanmälan.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är ca 400 kr och faktureras av Scouternas riksorganisation en gång per termin. I medlemsavgiften för barn ingår det mesta av scoutverksamheten, dvs möten och äventyr varje vecka. Längre läger, tex sommarläger, kan kosta extra. Som medlem i Nockeby scoutkår är du även medlem i Stockholms scoutdistrikt, i Scouternas riksorganisation samt i ett av världsscoutförbunden WOSM eller WAGGGS.

Försäkring

Först när medlemsavgiften är betald blir scouten försäkrad. Det är Scouternas riksorganisation som försäkrar medlemmar i Nockeby scoutkår. Läs mer om försäkringarOBS! Först när medlemsavgiften är betald blir scouten försäkrad. 

Tidningar

Tidningen Scout kommer ut med 3 nummer per år. Läs den på papper när den landat i din brevlåda eller digitalt här: Tidningen Scout.

Adressändring

Anmäl ändrad adress till kårens medlemsansvarige på bliscout@nockebyscout.se.

Avsluta medlemskap

Här kan du anmäla avslutat medlemskap.