Föräldraföreningens uppgift är att stödja Nockeby scoutkår. Det gör vi till exempel genom att vara behjälplig med anskaffning av ledare och genom ekonomiska bidrag till verksamheten.

Vi ger varje år verksamhetsbidrag till alla kårens avdelningar samt bidrag för inköp av scoutmateriel såsom tält, fotogenlyktor, verktyg, musikinstrument etc. Dessutom delar vi varje jul ut en liten julklapp till alla kårens ledare och funktionärer som ett bevis på vår uppskattning av deras fantastiska insatser, som gör det möjligt för ungdomarna att få uppleva det positiva med friluftsliv och scouting.

Alla föräldrar och andra scoutintresserade är hjärtligt välkomna som medlemmar i Föräldraföreningen. Medlemsavgiften är 150 kr per termin och den som vill ge ett frivilligt bidrag utöver detta kan vara säker på att även det går till ett angeläget ändamål.

Swish nr: 123 594 1249
Plusgirokonto: 60 22 60-2

Kontakta gärna undertecknad om du vill veta mer eller engagera dig i Föräldraföreningen.

Stefan von Pongracz
Ordförande föräldraföreningen
Tel. 08-7048394
Mobil/sms 0722-446640
foraldraforeningen@nockebyscout.se