Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, både unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla dig själv, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

Kårutbildaren

Nockeby scoutkår har en kårutbildare som arrangerar och samordnar utbildningar inom kåren. Om du vill gå en kurs utanför kårens ram, tex via Scouternas folkhögskola, så kan kåren betala din kursavgift. Prata med kårutbildaren.

Ledarutbildning för nya ledare

Varje hösttermin bjuder vi in nya (och gamla) ledare till en kortare utbildning om scouting och scoutledarskap. Det brukar ta två timmar en söndag i scoutlokalen i Brålunden.

Syftet är att kursdeltagaren ska:

  • Känna sig välkommen i Nockeby scoutkår
  • Få en inblick i scouternas mål och metod
  • Veta vart man vänder sig för att få mer information och stöd i sin roll som scoutledare
  • Känna till scoutlokalen och utrustningen

Trygga Möten

Det är obligatoriskt för ledare i Nockeby scoutkår att gå ledarutbildningen Trygga Möten. Genom den rustas ledare för att våga agera så att vi kan ha verksamhet utan övergrepp. Läs mer om Trygga Möten.

Ledarutbildning via Scouterna

Utöver de kurser som vi i kåren ger så finns det inom Scouterna ett stort utbud av utbildningar. Kurserna ges av Scouternas folkhögskola och presenteras inom deras koncept ”Ledarskapsön”. Exempel på utbildningar är:

Det finns många många fler utbildningar med fokus på ledarskap, personlig utveckling, hantverk och friluftsliv på Scouternas folkhögskola.