Trygga Möten utbildar ledare så att de får kunskap och mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar

Trygga Möten är en utbildning för scoutledare och syftar till att barn ska vara trygga i sin scoutverksamhet. Ett solklart övergrepp kan alla identifiera och agera mot, men hur är det med svårupptäckta händelser i gråzonen? Kursen gör dig uppmärksam och ger dig en grund att stå på när du med dina ledarkollegor gör scoutverksamheten trygg för era scouter.

Gå kursen på webben

Det är obligatoriskt för scoutledare att gå kursen. Kursen finns på webben och tar cirka 1-2 timmar att göra.

Här kan du gå webbkursen Trygga Möten

Vill du diskutera detta?

Gemensamma begrepp och referensramar underlättar för ledare att identifiera och motverka övergrepp och kränkningar. Kåren arrangerar ibland diskussionsmöten om detta. Gå först webbkursen. Prata sen ihop dig med de andra ledarna i din avdelning eller med kårens ordförande. Tillsammans kan vi ha ett möte för diskussion och fördjupning.