Nockeby scoutkår bedriver scoutverksamhet i Bromma. Vi har ca 220 medlemmar, varav cirka 170 barn och 50 vuxna.

Vad gör Nockeby scoutkår?

Nockeby scoutkår bedriver scoutverksamhet för ungdomar i Bromma. De flesta av våra scouter bor nånstans längs Tolvan, men alla är välkomna.

Scouterna träffas en gång i veckan och löser uppgifter i grupper, är ute i naturen och har kul ihop. Samtidigt lär de sig ta ansvar, grupparbete och hjälpsamhet. Scoutverksamheten i Nockeby scoutkår sker enligt scoutmetoden och syftar till att ”göra unga redo för livet”.

Vad sker på scoutmötena?

Kolla in de olika avdelningarnas terminsprogram för att veta mer exakt vad scoutverksamheten går ut på.

Vilka är vi?

Nockeby scoutkår är en ideell förening med ca 220 medlemmar. Kåren är medlem i Riksorganisationen Scouterna och en del av Stockholms scoutdistrikt.

Stockholms scoutdistrikt

Kårstämma

Medlemmar har rösträtt på den årliga kårstämman som beslutar om ansvarsfrihet för avgående styrelse och väljer ny styrelse och funktionärer.

Styrelse

Styrelsen träffas regelbundet under året och diskuterar kommande aktiviteter, ledarsituationen och ekonomin. Styrelsen upprätthåller ett medlemsregister och ansvarar för antagning av nya scouter.

Funktionärer

Kåren har flera funktionärer, bland annat en stugfogde som sköter om vår scoutstuga och utför mindre reparationer. Andra funktionärer ansvarar för utbildning, läger, materiel eller denna webbsajt.

Scoutledare

Själva scoutverksamheten sker i avdelningarna, ledda av ett antal scoutledare.

Scoutledare i hårt arbete på sommarläger på Vässarö.